Duyệt theo Tác giả Hồ, Công Huân

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 8 của 8
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Vận dụng quan điểm đại hội X của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trịHồ, Công Huân
2009Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nayHồ, Công Huân
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Tấm gương “Hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước” của Hồ Chí MinhHồ, Công Huân
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Góp phần nâng cao niềm tin chính trị cho học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Công Huân
2012Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Sự cần thiết phải nâng cao văn hoá chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trẻ ở Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Công Huân
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Vai trò của giáo dục của chủ nghĩa yêu nước đối với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nayHồ, Công Huân; Phạm, Huy Thành
2010Bản tin khoa học.Số 11/Quý III/2010. Học tập Hồ Chí Minh trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiHồ, Công Huân
2011Đổi mới tư duy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam về độc lập dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóaHồ, Công Huân