Duyệt theo Tác giả Hồ, Thị Mỹ Kiều

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 9 của 9
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Làm thế nào để “Thượng đế” hài lòng?Hồ, Thị Mỹ Kiều
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Cái nhìn thực tế về hoạt động dạy và học theo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Mỹ Kiều
2013Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Một số gợi ý về phương pháp và lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Mỹ Kiều
2016Bản tin khoa học. Số 34/Quý II/2016. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tự đánh giá CTĐTHồ, Thị Mỹ Kiều; Lê, Thị Mỹ Dung
2016Bản tin khoa học. Số 35/Quý III/2016. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong giờ học tại Trường CĐTMHồ, Thị Mỹ Kiều; Nguyễn, Thị Thùy Dương
2016Bản tin khoa học. Số 36/Quý IV/2016. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện văn hóa ứng xử của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mạiTrần, Thị Kim Phượng; Hồ, Thị Mỹ Kiều; Nguyễn, Thị Thùy Dương
2017Bản tin khoa học. Số 38/Quý II/2017. Vận dụng biểu đồ Gantt để lập kế hoạch tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viênHồ, Thị Mỹ Kiều; Nguyễn, Thị Thùy Dương; Trần, Thị Kim Phượng
2017Bản tin khoa học. Số 39/Quý III/2017. Vai trò của cố vấn học tập trong việc thúc đẩy kết quả học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Mỹ Kiều; Lê, Thị Mỹ Dung
2011Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tại Đà NẵngHồ, Thị Mỹ Kiều