Duyệt theo Tác giả Hồ, Thị Thùy Linh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 9 của 9
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Một số ý kiến về đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉHồ, Thị Thùy Linh
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt NamHồ, Thị Thùy Linh
2015Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào các học phần chuyên ngành kinh doanh bảo hiểmNguyễn, Thị Thu Hằng; Ngô, Thị Thùy Trang; Hồ, Thị Thùy Linh; Lê, Thị Ngọc Xuân
2016Bản tin khoa học. Số 33/Quý I/2016. Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt – Thực trạng và giải pháp phát triểnHồ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Mỹ Trâm
2016Bản tin khoa học. Số 36/Quý IV/2016. Thực trạng kiến tập của sinh viên chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm tại Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Thùy Linh; Bùi, Thị Thúy Anh; Nguyễn, Thị Hải Yến
2017Bản tin khoa học. Số 39/Quý III/2017. Giải pháp phát triển đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Thương mại trong bối cảnh mớiHồ, Thị Thùy Linh
2018Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Giải pháp phát triển bảo hiểm con người phi nhân thọ ở Việt NamHồ, Thị Thùy Linh
2018Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Giải pháp phát triển môi giới bảo hiểm ở Việt NamHồ, Thị Thùy Linh
2013Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhHồ, Thị Thùy Linh