Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Thừa Lộc

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 10 của 10
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2005Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại phần 1: chương 1-4Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bảo
2005Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại phần 2:chương 5- hếtNguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2005Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại T.1Hoàng, Minh Đường; Nguyễn, Thừa Lộc
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần A: Những vấn đề chung về doanh nghiệp thương mại. Chương 1-6Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần B: Những vấn đề chung cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường. Chương 12-15Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần B: Những vấn đề chung cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường. Chương 7-11Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần C: Quản trị các yếu tố của kinh doanh thương mại. Chương 16-hếtNguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2005Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 1Hoàng, Minh Đường; Nguyễn, Thừa Lộc
2005Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 2Hoàng, Minh Đường; Nguyễn, Thừa Lộc
2005Quản trị doanh nghiệp thương mại tập 2Hoàng, Minh Đường; Nguyễn, Thừa Lộc