Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Tri Vũ

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 12 của 12
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2007Bản tin khoa học. Số 01/Quý IV/2007. Kết quả hoạt động khoa học năm học 2006-2007 và định hướng năm học 2007-2008 của TCĐTMNguyễn, Tri Vũ
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Giới thiệu phương pháp DACUMNguyễn, Tri Vũ
2009Bản tin khoa học. Số 05/Quý I/2009. Paul Rubin Krugman, người nhận được giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2008Nguyễn, Tri Vũ
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới năm 2008Nguyễn, Tri Vũ
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Trao đổi về giáo dục điện tử E-LearningNguyễn, Tri Vũ; Hồ, Bích Thảo
2009Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Giải thưởng Nobel kinh tế năm 2009Nguyễn, Tri Vũ
2010Bản tin khoa học. Số 10/Quý II/2010. Cách trình bày bài báo khoa họcNguyễn, Tri Vũ
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Một số ý kiến về chuẩn đầu raNguyễn, Tri Vũ
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Để hoạt động khoa học trong nhà trường phát triển mạnh mẽ hơnNguyễn, Tri Vũ
2013Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Lập dự án bằng phương pháp tiếp cận khung logicNguyễn, Tri Vũ
2009Bản tin khoa học. Số 6/Quý II/2009. Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới năm 2008Nguyễn, Tri Vũ
2018Luận án tiến sĩ. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức kinh doanh chợ đô thị trên địa bạn Thành phố Đà NẵngNguyễn, Tri Vũ