Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Văn Mạnh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 17 của 17
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2004Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn phần 1 chương 1-4Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2004Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn phần 2 chương 5 - 8Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2013Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Chương 1-3Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2013Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Chương 12-hếtNguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2013Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Chương 4-6Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2013Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Chương 7-11Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2008Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Phần 1Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2008Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Phần 2Nguyễn, Văn Mạnh; Hoàng, Thị Lan Hương
2009Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hànhNguyễn, Văn Mạnh
2009Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hànhNguyễn, Văn Mạnh
2012Giáo trình quản trị và kinh doanh lữ hành. Chương 1-5Nguyễn, Văn Mạnh; Phạm, Hồng Chương
2012Giáo trình quản trị và kinh doanh lữ hành. Chương 11- hếtNguyễn, Văn Mạnh
2012Giáo trình quản trị và kinh doanh lữ hành. Chương 6- 10Nguyễn, Văn Mạnh; Phạm, Hồng Chương
2012Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịchNguyễn, Văn Đính; Nguyễn, Văn Mạnh
2009Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch: Phần 1Nguyễn, Văn Đính; Nguyễn, Văn Mạnh
2009Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch: Phần 2Nguyễn, Văn Đính; Nguyễn, Văn Mạnh
2009Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch: Phần 3Nguyễn, Văn Đính; Nguyễn, Văn Mạnh