Duyệt theo Tác giả Tổng cục du lịch Việt Nam

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 29  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 4Tổng cục du lịch Việt Nam
2013Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 5Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Ebook Non nước Việt Nam (sách hướng dẫn du lịch): Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2005Giáo trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch: Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2005Giáo trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch: Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2005Non nước Việt Nam: Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2008Thuyết minh xuyên ViệtTổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ năng làm bánh Âu - Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ năng làm bánh Âu - Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Âu - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2013Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ An ninh khách sạn - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2007Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ buồng - Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2007Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ buồng - Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch . Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch . Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2007Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2008Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ nhà hàng - Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam