Duyệt theo Tác giả Trần, Thị Hòa

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 16 của 16
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2007Bản tin khoa học. Số 01/Quý IV/2007. Phân biệt thu nhâp chịu thuế và lợi nhuận kế toán của doanh nghiệpTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của Việt Nam và quốc tếTrần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Một số ưu điểm và hạn chế của phần mềm kế toán Fast AccountingTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Nên chăng xác lập chuẩn mực kế toán môi trường ở Việt Nam?Trần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 05/Quý I/2009. Một số ý kiến về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định số 90/2001/NĐ-CP của chính phủTrần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toánTrần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Một số ý kiến về việc vận dụng Thông tư 2003/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố địnhTrần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Đà NẵngTrần, Thị Hòa; Nguyễn, Lê Bảo Ngọc
2010Bản tin khoa học. Số 10/Quý II/2010. Quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải phápTrần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về thương mại tại ĐN - Nhìn từ góc độ DN thương mạiTrần, Thị Hòa
2011Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Thực trạng và giải pháp công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Đà NẵngTrần, Thị Hòa
2011Bản tin khoa học. Số 16/Quý IV/2011. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2001 - 2010Trần, Thị Hòa
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp TP Đà NẵngTrần, Thị Hòa
2012Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Đánh giá hoạt dộng giảng dạy của giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Cao đẳng Thương mại: Tiếp cận dưới góc nhìn của sinh viên và đồng nghiệpTrần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 6/Quý II/2009. Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel vào giải bài toán qui hoạch tuyến tínhTrần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học.Số 11/Quý III/2010. Quản lý Nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng: Thực trạng và giải phápTrần, Thị Hòa