Skip navigation

Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 5 của 5
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1999Kinh tế vĩ môNgô Thùy, Trang
2005Kế toán tập đoànNguyễn Hương, Giang
2021Quản trị tập đoànNgô Hoàng Phương, Linh
2022Nền tảng dữ liệu khách hàng nâng cao hoạt động marketing cho doanh nghiệpNgô Thùy, Linh
2022Quản trị doanh nghiệpNgô Hoàng Phương, Linh