Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1013
Nhan đề: Lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Tác giả: Nguyễn, Văn Liêm
Từ khoá: Lập báo cáo tài chính;Công ty Dệt May Hoà Thọ
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1013
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-014-Lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ.pdf7.53 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.