Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1016
Nhan đề: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Thanh Khê hiện nay
Tác giả: Phạm, Thị Hoa
Từ khoá: Phát triển doanh nghiệp;Quận Thanh Khê
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1016
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-018-Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Thanh Khê hiện nay.pdf933.47 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.