Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/102
Nhan đề: Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thép Việt – Ý chi nhánh Đà Nẵng
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Quản trị bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/102
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thép Việt – Ý chi nhánh Đà Nẵng.pdf1.1 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.