Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1059
Nhan đề: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Công
Từ khoá: Kinh tế tư nhân;Quận Thanh Khê;Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1059
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.