Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1100
Nhan đề: Giáo trình Thương mại điện tử
Tác giả: Trường Đại học Thương mại
Từ khoá: Giáo trình;Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1100
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-003-Giáo trình Thương mại điện tử.pdf4.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.