Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1103
Nhan đề: Giáo trình Thương mại điện tử căn bản
Tác giả: Trần, Văn Hòe
Từ khoá: Giáo trình;Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1103
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-006-Giáo trình Thương mại điện tử căn bản.pdf6.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.