Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1107
Nhan đề: 462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế
Từ khoá: Thương mại quốc tế;Tiền tệ;Câu hỏi trắc nghiệm
Năm xuất bản: 2008
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1107
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-010-462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế.pdf440.99 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.