Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1112
Nhan đề: Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Văn Luyện
Dương, Anh Sơn
Từ khoá: Giáo trình;Thương mại quốc tế
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: ĐHQG TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1112
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-015-Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế.pdf14.07 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.