Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1116
Nhan đề: Giáo trình kinh tế thương mại
Tác giả: Trần, Thị Thúy Lan
Từ khoá: Giáo trình;Kinh tế thương mại
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1116
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-019-Giáo trình kinh tế thương mại.pdf15.5 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.