Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1117
Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 2
Tác giả: Hoàng, Minh Đường
Nguyễn, Thừa Lộc
Từ khoá: Giáo trình;Thương mại;Quản trị
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1117
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-020-Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 2.pdf6.65 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.