Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1120
Nhan đề: Giáo trình Luật thương mại. Tập 1
Tác giả: Bùi, Ngọc Cường
Từ khoá: Giáo trình;Luật thương mại
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1120
Bộ sưu tập:Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TM-023-Giáo trình Luật thương mại. Tập 1.pdf6.2 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.