Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1124
Nhan đề: Giáo trình tổng quan du lịch
Tác giả: Trần, Thị Thúy Lan
Nguyễn, Đình Quang
Từ khoá: Giáo trình;Du lịch
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1124
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-001-Giáo trình tổng quan du lịch.pdf2.65 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.