Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1126
Nhan đề: Giáo trình kinh tế du lịch
Tác giả: Nguyễn, Văn Đính
Trần, Thị Minh Hòa
Từ khoá: Giáo trình;Du lịch
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1126
Bộ sưu tập:191. Quản trị kinh doanh lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-003-Giáo trình kinh tế du lịch.pdf7.84 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.