Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1130
Nhan đề: Ebook Du lịch sinh thái
Tác giả: Lê, Huy Bá
Từ khoá: Du lịch sinh thái;Du lịch
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1130
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-007-Ebook Du lịch sinh thái.pdf8.97 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.