Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1131
Nhan đề: Du lịch sinh thái - Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Trung Lương
Từ khoá: Du lịch sinh thái;Du lịch
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1131
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-008-Du lịch sinh thái - Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam.pdf8.84 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.