Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1137
Nhan đề: Marketing du lịch. Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam
Tác giả: Trần, Ngọc Nam
Trần, Huy Khang
Từ khoá: Marketing du lịch;Du lịch
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1137
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-014-Marketing du lịch. Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam.pdf4.8 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.