Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1139
Nhan đề: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch. Phần 2
Từ khoá: Hướng dẫn du lịch;Du lịch
Năm xuất bản: 2004
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1139
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-016-Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch. Phần 2.pdf978.39 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.