Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1141
Nhan đề: Tổ chức kinh doanh nhà hàng
Tác giả: Trịnh, Xuân Dũng
Từ khoá: Kinh doanh;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1141
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-018-Ebook Tổ chức kinh doanh nhà hàng Phần 2.pdf4.92 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.