Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1142
Nhan đề: Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn
Tác giả: Đinh, Thị Thư
Từ khoá: Kinh tế du lich;Du lịch
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1142
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-019-Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn.pdf15.76 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.