Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1144
Nhan đề: Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Phần 2
Tác giả: Nguyễn, Văn Mạnh
Hoàng, Thị Lan Hương
Từ khoá: Kinh doanh;Khách sạn
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1144
Bộ sưu tập:186. Quản trị bộ phận tiền sảnh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-021-Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Phần 2.pdf32.7 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.