Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1154
Nhan đề: Ebook Dốc hết trái tim (Pour your heart into it)
Tác giả: Vỗ, Công Hùng dịch
Từ khoá: Kỹ năng sống;Dốc hết trái tim;Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1154
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-001-Ebook Dốc hết trái tim (Pour your heart into it).pdf1.6 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.