Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1155
Nhan đề: Quà tặng trái tim "Viết cho con gái"
Tác giả: Lại, Thế Luyện
Từ khoá: Kỹ năng sống;Viết cho con gái;Kỹ năng mềm;Quà tặng trái tim
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1155
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-002-Quà tặng trái tim. Viết cho con gái.pdf484.95 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.