Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1190
Nhan đề: 12 Câu nói muôn đời giá trị của Khổng Tử
Từ khoá: Kỹ năng sống
Năm xuất bản: 2000
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1190
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-019-12 Câu nói muôn đời giá trị của Khổng Tử.pdf173.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.