Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1196
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng - Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Khoa Huỳnh
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng;Công ty Khoa Huỳnh
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1196
Bộ sưu tập:3. Kế toán tổng hợpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.