Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1198
Nhan đề: Xây dựng để trường tồn
Tác giả: Jim Collins
Jerry I.Poras
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1198
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-021-Xây dựng để trường tồn.pdf2.73 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.