Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1200
Nhan đề: Vì sao các Quốc gia Thất bại
Tác giả: Daron Acemoglu
James Robinson
Từ khoá: Nhà nước pháp quyền
Năm xuất bản: 2000
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1200
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-023-Vì sao các Quốc gia Thất bại.pdf3.93 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.