Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1201
Nhan đề: Ebook Thế giới cong
Tác giả: David Smick
Từ khoá: Kỹ năng sống
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Thời đại
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1201
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-024-Ebook Thế giới cong.pdf15 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.