226.Chuẩn mực kế toán quốc tế : [4] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 4 của 4
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Giáo trình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệpLưu, Đức Tuyên; Ngô, Thị Thu Hường
2010Tổ chức công tác kế toán: Phần 2Đoàn, Xuân Tiên
2010Tổ chức công tác kế toán: Phần 1Đoàn, Xuân Tiên
2011Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế-
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 4 của 4