Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1210
Nhan đề: Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
Từ khoá: kế toán;kiểm toán
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản phương đông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1210
Bộ sưu tập:226.Chuẩn mực kế toán quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ap-dung-chuan-muc-ke-toan-quoc-te-Xuat-ban-lan-2.pdf26.22 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.