Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1214
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH TM DV &Xây Lắp Điện Thư Dung
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng;Công ty Thư Dung
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1214
Bộ sưu tập:3. Kế toán tổng hợp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-145-Kếtoánbánhàngvàthanhtoántiềnhàng tạicông ty TNHH TM DV &XâyLắpĐiệnThư Dung.pdf788.98 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.