Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1215
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH MTV KIM HOÀNG LIÊN
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng;Công ty kim Hoàng Liên
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1215
Bộ sưu tập:3. Kế toán tổng hợpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.