Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1217
Nhan đề: Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận Công ty Công Nghệ Tin Học BBC
Từ khoá: Kết quả kinh doanh;Công ty tin học BBC
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1217
Bộ sưu tập:3. Kế toán tổng hợp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-148-Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận Công ty Công Nghệ Tin Học BBC.pdf558.31 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.