Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1220
Nhan đề: Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty cô phần Tam Kim
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng;Công ty Tam Kim
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1220
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-151-Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty cô phần Tam Kim.pdf770.85 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.