Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1223
Nhan đề: Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty cổ phần Cơ Điện và PCCC Sao Việt
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng;Công ty Sao Việt
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1223
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.