Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1225
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty TNHH MTV Kim Gia Khánh
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng;Công ty Kim Gia Khánh
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1225
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-156-Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty TNHH MTV Kim Gia Khánh.pdf863.33 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.