Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/123
Nhan đề: Quản trị lực lượng bán hàng tại các cửa hàng trực thuộc công ty TNHH SX – TM BQ
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Quản trị bán hàng;Quản trị nhân sự
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/123
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Quản trị lực lượng bán hàng tại các cửa hàng trực thuộc công ty TNHH SX – TM BQ.pdf867.72 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.