Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1231
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH DV&MT Ánh Dương
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Công ty Ánh Dương
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1231
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-162-Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH DV&MT Ánh Dương.pdf1.56 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.