Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1235
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Kết quả kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1235
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.