Cơ bản : [68] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu tham khảo các môn học thuộc khoa cơ bản

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 68
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Giáo trình pháp luật kinh tếNguyễn, Hợp Toàn
2005Giáo trình phân tích hệ thống thông tin quản lýPhạm, Minh Tuấn
2009Giáo trình xã hội học phần 2Lương, Văn Úc
2009Giáo trình xã hội học phần 1Lương, Văn Úc
2007Ebook Tìm hiểu luật phòng, chống tham nhũng: Phần 1-
2005Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.Quốc hội
2010Pháp luật đại cươngLê, Minh Toàn
2010Giáo trình luật ngân hàng Việt NamTrần, Vũ Hải
2013Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập-
2013Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập-
2013Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng-
2007Ebook Tìm hiểu luật phòng, chống tham nhũng: Phần 2-
2006Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Phần 2Đinh, Văn Minh
2006Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Phần 1.Đinh, Văn Minh
2014Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng không chuyên về luậtHoàng, Thế Liêm
2012Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016Chính phủ
2012Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũngQuốc hội
2010Giáo trình xã hội học đại cương phần 1Đặng, Xuân Quý
2007Giáo trình xã hội học đại cươngTạ, Minh
2011Toán kinh tế phần 2Bùi, Minh Trí
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 68
 Trang sau >