Tài chính - Ngân hàng : [83] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu tham khảo các môn học thuộc khoa Tài chính - Ngân hàng

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 83
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Thị trường hối đoáiLê, Văn Tư
2011Tâm lý thị trường chứng khoánGeorge, Selden
2008Giáo trình lý thuyết thống kêNguyễn, Công Nhự; Phạm, Ngọc Kiểm
2006Luật chứng khoán-
2006Kinh doanh chứng khoánNguyễn, Thị Mùi
2009Giáo trình thị trường chứng khoánBạch, Đức Hiển
2011Giáo trình luật chứng khoánNguyễn, Văn Tuyến
2007Hệ thống các Thuế trực thuLê, Xuân Trường; Vương, Thị Thu Hiền
2011Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Phần 1Đinh, Văn Ân
2005Giáo trình quản lý dự án đầu tưTừ, Quang Phương
2009Giáo trình Thuế thực hành (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1Nguyễn, Thị Mỹ Linh
2008Giáo trình thuếNguyễn, Thị Liên; Nguyễn, Văn Hiệu
2007Giào trình lý thuyết tài chính tiền tệPhan, Thị Cúc; Đoàn, Văn Huy
2007Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệNguyễn, Hữu Tài
2009Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệpBùi, Hữu Phước; Lê, Thị Lanh
2010Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Tập 2Phan, Thị Cúc; Nguyễn, Trung Trực
2008Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệpNgô, Thế Chi; Nguyễn, Trong Cơ
2010Giáo trình phân tích báo cáo tài chínhNguyễn, Văn Công
2008Thẩm định dự án đầu tưPhạm, Xuân Giang
2005Phân tích hoạt động kinh doanhTrương, Bá Thanh
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 83
 Trang sau >