Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1273
Nhan đề: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Phú
Từ khoá: Kế toán nguyên vật liệu;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1273
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.